Українська мова

Список Таблиця

Сортувати у порядку зменшення

1-10 з 29

Сторінка:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Сучасний фразеологічний словник української мови
  86 грн.

  • Код товару: 1000386

  У словнику відображена загальновживана фразеологія сучасної української мови. В ньому відстежується специфіка й сфера вживання фразеологічних одиниць та їх граматичне використання. Фразеологізми розміщено в алфавітному порядку, а їх значення проілюстровано цитатами, які...

 2. Современный толковый словарь украинского языка. 60000 слов - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  88 грн.

  • Код товару: 1000535

  «Сучасний тлумачний словник української мови» містить близько 60 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних...

 3. Словник труднощів української мови
  64 грн.

  • Код товару: 1000383

  В цьому виданні зібрано найскладніші у вживанні слова. Пояснено правопис цих слів, особливості наголошення, словотворення, подана граматична і стилістична характеристика слів, наведені приклади можливої сполучуваності слів і керування.

 4. Сучасний словник іншомовних слів
  67 грн.

  • Код товару: 1000385

  До цього видання словника увійшла загальновживана лексика, слова та термінологічні словосполучення, що останніми роками увійшли у вжиток української літературної мови і відображають сучасний ступінь розвитку економіки, екології, інформатики, науки і техніки, освіти та культури.

 5. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 слів і словосполучень
  45 грн.

  • Код товару: 1006919

  У словнику вміщено і пояснено близько 40 000 іншомовних слів і словосполучень, що запозичені в українську мову в різний час, безпосередньо з мови-джерела або за посередництвом інших мов. Користувачеві запропоновано сучасну загальновживану лексику іншомовного походження...

 6. Изображение товара Великий орфографічний словник української мови (250 000 слів) - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  115 грн.

  • Код товару: 1004227

  Пропонований орфографічний словник налічує близько 250 000 слів. Він вказує на норми правопису, упор, на наявність синонімів, омонімів, багатозначність. Особлива увага приділяється несхожим, складним формам в падежной парадигмі. У словнику досить повно представлені терміни...

 7. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис
  69 грн.

  • Код товару: 1004273

  У виданні вичерпно розглянуто особливості граматичного ладу української мови. З’ясовано систему і структуру морфоло-гічних категорій, проаналізовано їх внутрішньореченнєву навантаженість, простежено формально-граматичну і семантичну корелятивність / некорелятивність дієслівних категорій, охарактеризовано рівні...

 8. Бібліотека школяра (Талант). Крилаті слова й вирази
  37 грн.

  • Код товару: 1004682

  Крилаті вирази роблять нашу мову емоційнішою, яскравішою, іронічною. Образні і місткі, вони дозволяють викликати у співрозмовників певні асоціації і логічні ланцюжки, позбавляючи від довгих пояснень, допомагають ємно відповісти, охарактеризувати ситуацію, людину, своє відношення до тієї або іншої події. У цій збірці зібрано більше...

 9. Шкільний довідничок. Український правопис. 1-4 класи
  28 грн.

  • Автор: Терещенко Василь
  • Код товару: 1006324

  Посібник охоплює базовий матеріал з усіх розділів української мови для учнів початкових класів. Довідничок допоможе вивчити, повторити, узагальнити все, що треба знати з українського правопису учням 1–4 класів. Усі правила викладені в стислій і доступній формі — у вигляді таблиць, схем і графіків. Відомості в довіднику розміщені так, щоб...

 10. Український орфографічний словник
  77 грн.

  • Код товару: 1007472

  Український орфографічний словник укладено з урахуванням останніх змін у правописі. Крім загальновживаної лексики і поширеної термінології, включені нові географічні назви, імена людей, словотворні ланцюжка, за якими утворені нові слова, граматичний коментар.

Список Таблиця

Сортувати у порядку зменшення

1-10 з 29

Сторінка:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Підручники і книги для вивчення української мови

Ділове спілкування побудоване на грамотному побудові лексики з урахуванням всіх стилістичних правил побудови пропозиції. Варто зазначити, що згідно діловому етикету співрозмовник повинен уміти спілкуватися мовою партнера, однак не завжди людина має потрібний багаж знань. Вивчення української мови може бути доступним і захоплюючим, якщо застосувати для цього розумну літературу.

Література для вивчення української мови представлена ​​у вигляді тлумачних словників, наукових посібників, що містять правила побудови речень, а також масою книг, що дозволяють усунути труднощі вимови і виробити правильну постановку наголосів. Книги для вивчення української мови включають в себе такий асортимент:

 • універсальні орфоепічні, етимологічні, освітні словники;
 • сучасні перекладачі російсько / українські;
 • універсальні словники лексики, що містять повний набір слів синонімів, антонімів і омонімів;
 • фразеологічні та орфографічні словники для детального вивчення і т.д.

Література такого рівня дозволить не тільки усунути прогалини в освіті, а й навчитися новим сучасним формам спілкування для того, щоб безпроблемно проводити ділові зустрічі або розширювати коло нових знайомих.