Украинский язык

Список Сетка

Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

1-10 из 24

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Современный толковый словарь украинского языка. 60000 слов - Книжный интернет магазин - "Эрудит"
  65 грн.

  • Код товара: 1000535

  «Сучасний тлумачний словник української мови» містить близько 60 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних...

 2. Словарь трудностей украинского языка - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  45 грн.

  • Код товара: 1000383

  В этом издании приведены самые сложные в употреблении слова. Объяснено правописание этих слов, особенности ударения, словообразования, подана грамматическая и стилистическая характеристика слов, показаны примеры возможной сочетаемости слов и управления.

 3. Современный словарь иностранных слов - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  42 грн.

  • Код товара: 1000385

  В это издание словаря вошла общеупотребительная лексика, слова и терминологические словосочетания, которые в последние годы вошли в употребление украинского литературного языка, и отражают современную степень развития экономики, экологии, информатики, науки и техники, образования и культуры.

 4. Шкільний довідничок. Українська мова. 1-4 класи
  28 грн.

  • Автор: Терещенко Василий
  • Код товара: 1006312

  Посібник охоплює базовий матеріал з усіх розділів української мови для учнів початкових класів. Довідничок допоможе вивчити, повторити, узагальнити все, що треба знати з української мови учням 1–4 класів. Усі правила викладені в стислій і доступній формі — у вигляді таблиць, схем і графіків. Відомості в довіднику розміщені так, щоб їх можна...

 5. Современный толковый словарь украинского языка. 60000 слов - Книжный интернет магазин - "Эрудит"
  57 грн.

  • Автор: Зубков Николай
  • Код товара: 1006188

  Словник містить понад 70 000 найуживаніших слів сучасної російської та української літературних мов. Не внесено застарілі, рідковживані, діалектні слова й такі, що в обох мовах мають однакове...

 6. Библиотека школьника. Детский фразеологический словарь - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  37 грн.

  • Код товара: 1008666

  Фразеологізми - це сталі вирази, які роблять нашу мову більш емоційною, живою, іронічною. Такі вирази настільки образні та змістовні, що їх майже неможливо перекласти дослівно на будь-яку іншу мову; необхідно використовувати еквівалентний за змістом вираз, властивий саме цій певній мові. Наприклад, побажання удачі «ні пуху, ні пера»...

 7. Современный орфографический словарь. 50 000 слов (изд. "Проминь")
  33 грн.

  • Код товара: 1002147

  «Современный орфографический словарь» базируется на современном украинском правописании и содержит самые распространенные слова, которые употребляются в современном...

 8. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис
  69 грн.

  • Код товара: 1004273

  У виданні вичерпно розглянуто особливості граматичного ладу української мови. З’ясовано систему і структуру морфоло-гічних категорій, проаналізовано їх внутрішньореченнєву навантаженість, простежено формально-граматичну і семантичну корелятивність / некорелятивність дієслівних категорій, охарактеризовано рівні...

 9. Бібліотека школяра (Талант). Крилаті слова й вирази
  37 грн.

  • Код товара: 1004682

  Крилаті вирази роблять нашу мову емоційнішою, яскравішою, іронічною. Образні і місткі, вони дозволяють викликати у співрозмовників певні асоціації і логічні ланцюжки, позбавляючи від довгих пояснень, допомагають ємно відповісти, охарактеризувати ситуацію, людину, своє відношення до тієї або іншої події. У цій збірці зібрано більше...

 10. Словарь трудностей украинского языка - Книжный интернет-магазин "Эрудит"
  42 грн.

  • Код товара: 1005494

  Эта весьма оригинальная книга будет полезна каждому из нас, ведь знать государственный язык - обязанность каждого гражданина, а писать на этом языке правильно значит уважать страну, в которой живешь. Вы найдете здесь все, что имеет отношение к современному украинскому языку - слова и словосочетания, склонение которых, так же, как...

Список Сетка

Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

1-10 из 24

Страница:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Учебники и книги для изучения украинского языка

Деловое общение построено на грамотном построении лексики с учетом всех стилистических правил построения предложения. Стоит отметить, что согласно деловому этикету собеседник должен уметь общаться на языке партнера, однако не всегда человек имеет нужный багаж знаний. Изучение украинского языка может быть доступным и увлекательным, если применить для этого толковую литературу.

Литература для изучения украинского языка представлена в виде толковых словарей, научных пособий, содержащих правила построения предложений, а также массой книг, позволяющих устранить трудности произношения и выработать правильную постановку ударений. Книги для изучения украинского языка включают в себя такой ассортимент:

 •     универсальные орфоэпические, этимологические, образовательные словари;
 •     современные переводчики русско/украинские;
 •     универсальные словари лексики, содержащие полный набор слов синонимов, антонимов и омонимов;
 •     фразеологические и орфографические словари для детального изучения и т.д.

Литература такого уровня позволит не только устранить пробелы в образовании, но и обучиться новым современным формам общения для того, чтобы беспроблемно проводить деловые встречи или расширять круг новых знакомых.